Download

 

Dokumentacja ogólna

- Deklaracja zgodności dla silników klatkowych
- Instrukcja obsługi silników elektrycznych
- Karta dostawcy
- Napięcia i częstotliwości sieci energetycznych na świecie
- Tabela minimalnych sprawności silników IEC
- Ilość silników na jednej palecie
- Rozporządzenie UE 4/2014   (ważne!)
  Rozporządzenie WE 640/2009
-
Karty silników oraz rysunki 3D - proszę pytać