Nowe klasy sprawności

dla silników niskiego napięcia
zgodnie z IEC 60034-30:2008
Synchronmotoren
W celu redukcji emisji dwutlenku węgla do atmosfery wszyscy producenci silników  w CEMEP zobowiązali sie dobrowolnie do znakowania klas sprawności na silnikach elektrycznych.

W Europie stosowano dotychczas klasy sprawności EFF3, EFF2 oraz EFF1.

EFF3 = silniki z niskim stopniem sprawności
EFF2 = silniki z poprawionym stopniem sprawności
EFF1 = silniki z wysokim stopniem sprawności

Minimalne wartości sprawności dla każdej klasy ustala sie pomiarami opisanymi w PN EN 60034-2:1996.

Na świecie istnieją jednak i inne standarty ustalania klas sprawności silników asynchronicznych. Dlatego w celu ujednolicenia standartów światowych powstała norma IEC 60034-30:2008. Norma ta ma zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Nowa norma IEC 60034-30:2008 definiuje stopnie i klasy sprawności („IE“) dla 50 i 60 Hz i precyzuje, do których silników dotyczy ta norma i jakie są wyjątki. Zarządzenie EU 640/2009  opiera sie w przeważającej części na tej normie.

Porównanie klas sprawności dla silnika 4-biegunowego i 50 Hz.

Klasa sprawności:
  nowe oznaczenie stare oznaczenie
Premium IE3
Wysokiej sprawności IE2 EFF1
Poprawionej sprawności IE1 EFF2


Nowa klasyfikacja

W normie IEC 60034-30 dla silników niskiego napięcia przydzielono nowe klasy sprawności (IE = International Efficiency) w zakresie mocy od 0,75 kW do 375 kW:

IE1 = Sprawność standard (porównywalna do EFF2)
IE2 = Wysoka sprawność (porównywalna do EFF1)
IE3 = Sprawność Premium

Wraz z nowymi klasami zmieniła się również metoda pomiaru. W nowej metodzie dodatkowe straty nie są wyznaczane szacunkowo lecz określane konkretnymi pomiarami (IEC 60034-2-1:2007).

W związku z wyższymi klasami sprawności silniki elektryczne potrzebują przy tej samej mocy mnie energii elektrycznej. Zwiększenie sprawności uzyskano poprzez poprawę jakości blach, więcej aktywnego materiału (stal, miedź, aluminium) i inne udoskonalenia techniczne.

Dotyczy to silników:

do 1000V 50/60 Hz
zakres mocy 0,75 – 375 kW
wszystkie rodzaje budowy
2, 4 oraz 6-cio biegunowe
Rodzaj pracy S1 und S3 (> 80 % ED)
Przystosowane do warunków pracy określonych w  IEC 60034-1 (temperatura, wysokość nad poziomem morza itd.)

Wyjątki w zarządzeniu EuP (2005/32/EG):

Silniki przeciwwybuchowe ATEX 94/9/EG
Silniki z hamulcem
Silniki do ruchomych schodów, do dźwigów oraz do statków
Silniki całkowicie zanurzone w cieczy
Silniki do całkowitej zabudowy (np. w pompie, wentylatorze)


Norma nie dotyczy silników:

Silników 8-mio begunowych
Silników wielobiegowych
Silników synchronicznych
Silników w rodzaju pracy S2 lub S3 (< 80%) bis S9
Silniki, które skonstruowane są wyłącznie do pracy przez falownik i nie mogą być zasilane z sieci.
Silniki jednofazowe

 

Zmiana tabliczki znamionowej

Wraz z wprowadzeniem nowej normy silniki należy stemplować nowym napięciem i nową sprawnością. Znikają dane o pracy przy różnych napięciach zasilania. Stopieńsprawności podawany jest w procentach.  Zmiany prądu znamionowego wynikają z nowej sprawności.


Ważne daty:

1. sierpień 2009, EN 60034-30 ustalenie normy.

16. czerwiec 2011, Wejście w życie klasy energetycznej IE2 dla silników asynchronicznych pracyjących w S1. Silniki ująte w wyjątkach mogą być nadal dostarczane w klasie IE1.

1. styczeń 2015, Wprowadzenie minimalnej klasy sprawności IE3 dla mocy od 7,5 kW do 375 kW lub jako alternatywa IE2 dla silników zasilanych przez przemiennik częstotliwości.

 

Kontakt

Moll Motor Polska
tel: 61 6604666
kliknij aby wysłać email

 

 

Główna siedziba firmy:

MOLL-MOTOR
Mechatronische Antriebstechnik GmbH
Industriestraße 8, A- 2000 Stockerau
Austria  

Katalog produktów

      Aknoe Tuv